Chia sẻ công thức tính độ dốc mái tôn mái ngói

Chia sẻ công thức tính độ dốc mái tôn, mái ngói… chính xác nhất. Để mái nhà không có hiện tượng dột nước mỗi khi trời mưa. Dành cho những người đang có ý định xây nhà, sửa mái. Hay những người làm trong lĩnh vực xây dựng.

Mái dốc là gì

Mái dốc là mái có độ dốc <8%. Mái càng dốc (độ dốc lớn) thì thoát nước càng nhanh nhưng càng tốn vật liệu làm mái. Độ dốc của mái phụ thuộc vào chất liệu được sử dụng để làm mái.

Thế nào là mái taluy?

Mái Taluy thường gọi trong thi công đường giao thông.  Taluy dương được gọi ở những đoạn đường đắp (Bạn đứng trên lòng đường thấy mái dốc mở rộng ra 2 bên xuống dưới chân).  Taluy âm được gọi cho nhưng đoạn đường đào đi (Bạn đường giữa lòng đường sẽ thấy 2 mái dốc (taluy) cao hơn lòng đường)

Tiêu chuẩn độ dốc mái bằng

Độ dốc mái bằng: Theo quy định, mái bằng phải có độ dốc nhỏ hơn 8%. Tuy nhiên, trên thức tế, các mô hình là mái bằng sử dụng độ dốc thông thường ở mức 2%

Quy định độ dốc mái ngói

 

– Độ dốc mái ngói:
+) Đối với các loại ngói mày, ngói xi măng: độ dốc của mái ở mức 45% – 75%.
+) Đối với các loại ngói mấu (ngói dẹt ngói ta, ngói vảy cá, ngói móc ): mái có độ dốc 35-60°(70-200%).
+) Đối với ngói máng (ngói âm- dương): thường lấy 25°(40%).

Quy định độ dốc mái tôn

– Độ dốc mái tôn ( Độ dốc mái Tole):
+ Mái có độ dốc 18-35%(30-75%), thường lấy 25°(40%). 7/8/2017
+ Khi lợp tôn phẳng thì mái có độ dốc 12- 18° (20-30%), thường lấy 16%(25%)

Cách tính độ dốc mái tôn, mái ngói

Công thức chung I = H/L

Trong đó:
i     : Là ký hiệu chỉ độ dốc
H   : Là chiều cao mái
L   : Là chiều dài mái

Bình luận Facebook